சிறந்த அரசியலுக்கான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எப்போதும் வரவேற்கிறது. தமிழர்களின் வாழ்வினை மேலும் சிறக்க வைக்கும் கருத்துகள் உங்கள் மனதில் அலை மோதிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால், அவற்றை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் அதை முன்னெடுத்துச் செல்கிறோம்.கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தை நிரப்பி, உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு அனுப்பலாம்.

+ =