விநியோகிக்கப்படாத உறுப்பினர் அட்டை குறித்து தெரிவிக்க

தி.மு.க-வில் உறுப்பினராக சேர விண்ணப்பித்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் உறுப்பினர் அட்டையை பெறாமல் இருக்கலாம். தாமதத்துக்கு மன்னிக்கவும். தயவு செய்து கீழ்கண்ட படிவத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கள். நாங்கள் வெகு விரைவில் உங்கள் உறுப்பினர் அட்டையை அனுப்பி வைக்கிறோம்.

+ =