Announcement - DetailPage - DMK
header_right
கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில செயலாளர் அறிவிப்பு - திருநெல்வேலி மத்திய மாவட்டம்

பதிவு: 12 Jan 2019, 15:00:45 மணி

கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் திருநெல்வேலி மத்திய மாவட்டத்தின் திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதி மற்றும் வட்டம் ஆகிய நிலைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில செயலாளர் அவர்களால் நியமனம் செய்து அறிவிக்கப்படுகிறார்கள்.