Announcement - DetailPage - DMK
header_right
newimg
கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில செயலாளர் அறிவிப்பு - விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டம்

பதிவு: 02 Feb 2019, 15:57:57 மணி

கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டத்தின் செஞ்சி, திண்டிவனம் மற்றும் மைலம் தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒன்றியம், நகரம், பேரூராட்சி, ஊராட்சி மற்றும் வட்டம் ஆகிய நிலைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் மாநில செயலாளர் அவர்களால் நியமனம் செய்து அறிவிக்கப்படுகிறார்கள்.